IZDVAJAMO Odgoj i obrazovanje

Edukacija „Podizanje kolektiva“ u Dječjem vrtiću Župa dubrovačka

Dana 04. i 05. listopada 2019. godine u Dječjem vrtiću Župa dubrovačka održana je prva radionica u sklopu edukacije „Podizanje kolektiva“. Voditeljica edukacije je Nada Žanko, psihologinja, terapeutkinja i edukatorica. Edukacija je u potpunosti financirana iz Projekta „Unaprjeđenje usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Uz ravnateljicu Mariju Jelić, pedagoginju, logopedinju i dvadesetak odgojiteljica iz Dječjeg vrtića Župa dubrovačka, na edukaciji su sudjelovale i četiri odgojiteljice iz Dječjeg vrtića Konavle, dvije psihologinje, dvije odgojiteljice iz Dječjih vrtića Dubrovnik, v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Mokošica Dijana Brkić Hadžikadunić te ravnateljica Sanda Menkadžiev i tri odgojiteljice iz Dječjeg vrtića Orebić.

Polaznice su na ovoj edukaciji potvrdile postojeća i usvojile nova znanja potrebna za uspješno vođenje sastanaka, upoznale se s raznim vrstima konflikata i načinima njihova rješavanja…

Tijekom tekuće pedagoške godine planiraju se još tri radionice u sklopu spomenute edukacije.