IZDVAJAMO

HDZ: Imamo značajnih primjedbi na studiju i tehnička rješenja za donju trasu! Zahtjevamo izradu i druge varijante brze ceste iznad Postranja

Na sjednici OO HDZ-a Župa dubrovačka održanoj 07.09.2023. godine, a vezano uz provedbu postupka javne rasprave o studiji utjecaja na okoliš trase brze ceste Grad Dubrovnik – zračna luka, doneseni su sljedeći zaključci:

  1. HDZ Župa dubrovačka je od svog osnutka uvijek zastupao interese Župe dubrovačke i njezinih stanovnika, te je sve svoje odluke donosio u skladu s pravnim procedurama utemeljenim na zakonima RH. Stoga ne prihvaćamo nametanje bilo kakvih rješenja koja izlaze izvan tih okvira, a koja služe isključivo u dnevno-političke svrhe.
  2. U kontekstu odabira trase brze ceste HDZ Župa dubrovačka se zalaže za trasu koja će Župi dubrovačkoj olakšati život i riješiti gorući problem prometnog opterećenja uz nanošenje najmanje štete u svakom pogledu, a koja će ujedno omogućiti razvoj Župe u budućnosti. Od samih početaka razmišljanja o trasi brze ceste, uvijek je to bila trasa iznad svih naseljenih mjesta u Župi dubrovačkoj. Izradom studije izvedivosti, investitor izgradnje brze ceste, Hrvatske ceste d.d., premda o tome HDZ Župe dubrovačke nije imao priliku donijeti svoje zaključke, odabrao je na temelju svih pokazatelja iz studije, drugu varijantu ispod naselja Postranja kao bolju, te su nakon toga dali u izradu studiju utjecaja na okoliš koja je u ovom trenutku predmet javne rasprave
  3. HDZ Župa dubrovačka ima značajnih primjedbi na studiju utjecaja na okoliš, kao i na tehnička rješenja predložene donje trase, te će iste putem Zaključka općinskog Vijeća uputiti izrađivaču studije i investitoru na korekcije.
  4. HDZ Župa dubrovačka će putem Zaključka općinskog Vijeća zatražiti od investitora brze ceste izradu idejnog rješenja, detaljne vizualizacije te dopune studije utjecaja na okoliš i za dionicu – varijante V2 („gornja“ varijanta iznad Postranja) kroz područje općine Župa dubrovačka.

U slučaju izmjene bilo koje dionice predložene trase (Osojnik – Zračna luka) zahtjevamo ponovnu analizu cijele trase kroz studiju izvedivosti kao i studiju utjecaja na okoliš, kako bi se odabralo najbolje rješenje za stanovništvo, prostor i okoliš Župe dubrovačke.

OO HDZ-a

Župa dubrovačka