IZDVAJAMO Obavijesti

OBRAZLOŽENJE ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA Zbog čega je došlo do ponovnog prebrojavanja listića i ponavljanja izbora na biračkom mjestu Petrača

Donosimo dio obrazloženja rješenja Županijskog izbornog povjerenstva o odbijanju prigovora Antuna Bašića, kandidata za načelnika Općine, a koji objašnjava što se u nedjelju dogodilo na biračkom mjestu Petrača.

– Iz izjava članova biračkog odbora te zapisnika o njegovu radu proizlazi da se nakon pokušaja unošenja u sustav podataka prvotnog zapisnika sastavljenog na biračkom mjestu u 22:00 sata uvidjelo da je došlo do greške, zbog koje nije bilo moguće u sustav unijeti prvotno navedene podatke. To je razlog zbog kojeg se pristupilo provjeri točnosti navedenih podataka, pa i ponovnom prebrojavanju glasačkih listića. Utvrđeno je da je u glasačkoj kutiji pronađen jedan listić viška u odnosu na broj birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu.

Stoga su neosnovani navodi iz prigovora o nepostojanju jednog glasačkog listića više od zbroja zaokruženih birača koji su izašli na izbore prema izvodu iz popisa birača jer iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi suprotno.

– Iz zapisnika o radu biračkog odbora kojem je kao datum izrade i potpisivanja (potpisan od svih članova odbora) naveden 16.05.2021. u 22.00 sata proizlaze vidljivim ispravci na stavkama 6., 7., 8., 9. i 10. točka 3. tako da su na navedenim stavkama prvotno upisani brojevi prekriženi i upisivani novi. Prvotno upisani brojevi pod tim stavkama su ukazivali na grešku. Iz upisanih podataka na stavkama pod rednim brojem 9. i 10. proizlazi da je zbroj važećih i nevažećih glasačkih listića iznosio 915, a pod rednim brojem 10. je unesen podatak da je važećih listića bilo 899, a ne 897 kako je prvotno navedeno pod točkom 9.

Uvidom u zapisnik biračkog odbora kojem je kao datum izrade i potpisivanja (potpisan od svih članova odbora) naveden 17.05.2021. u 01:40 utvrđeno je da je pod rednim brojem 8. ispravljen ranije uneseni broj 916, tako da je unesen broj 917, koji označava broj glasačkih listića u kutiji. Međutim, broj važećih i nevažećih glasačkih listića pod rednim brojem 9. i to 900 važećih i 17 nevažećih listića čini zbroj 917. S obzirom na podatke pod rednim brojem 7. (glasovalo birača prema izvatku iz popisa birača) gdje je upisan broj 916, raniji podatak prije ispravka pod rednim brojem 8. (916), u odnosu na podatke pod rednim brojem 9 (900+17), ukazuje na postojanje jednog glasačkog listića viška u glasačkoj kutiji – objašnjava se u obrazloženju.

U odnosu na navode iz prigovora da jedan listić ne predstavlja nepravilnost koja bi bitno utjecala ili mogla utjecati na rezultate izbora, Županijsko izborno povjerenstvo ukazuje na odredbu članka 63. Zakona o lokalnim izborima koja propisuje da kad se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su glasovali, birački odbor raspušta imenuje novi i određuje ponavljanje glasova na tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja.

– Da bi se isključila primjena članka 63. stavak 2. ZoLI činjenično stanje bi trebalo ukazivati da nije pronađen višak listića (npr. da je greškom ostao neevidentiran birač za kojeg se utvrdilo da je glasovao, odnosno da je naknadno zaokruženo ime osobe koja je stvarno glasovala temeljem članka 61. stavka 1. ZoLI-a, da je greškom uz iskorišteni listić “priljubljen” neiskorišteni i slično).

U konkretnom slučaju utvrđeno je da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji bio veći od utvrđenog broja birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu – poručuju iz Županijskog izbornog povjerenstva.