IZDVAJAMO Odgoj i obrazovanje

Župski gospari gusari posjetili Dječji vrtić Župa dubrovačka

Dana 13. veljače 2020. godine Župski gospari gusari posjetili su Dječji vrtić Župa dubrovačka. Posjet je imao edukativni karakter. Župski gospari gusari su kroz interakciju djeci pokazali svoju opremu poput kanoćala, školjke, čegrtuše, kubure  te im objasnili kako se zove i u koje svrhe se nekad koristilo, a zašto se koristi danas (za očuvanje tradicije).Djeca su imala priliku vidjeti da se Župski gospari gusari razlikuju od ostalih gusara po svojoj pristojnosti i uglađenosti. U ugodnom razgovoru i pjesmi, kroz interakciju su se podružili te obećali jedni drugima da će se vidjeti i dogodine.