IZDVAJAMO Obavijesti

Općinsko vijeće: Skulptura Župke na šetnici u Srebrenom

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća jednoglasno je prihvaćen prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a o lokaciji javne površine na kojoj će biti postavljena skulptura Župke.

Župka-s-češćelom-i-bročicom-mlijeka-20.-st. Izvor:http://muzej.lindjo.hr/hr/tradicijska-kultura-dubrovnika-i-okolice/narodne-nosnje-dubrovackog-kraja/narodna-nosnja-zupe-dubrovacke/

Naime, povodom 100 godina organiziranog turizma u Župi dubrovačkoj, TZO u suradnji s Općinom Župa dubrovačka, priprema niz aktivnosti vezanih uz obilježavanje jubilarne obljetnice. Prepoznajući važnost umjetnosti za kulturni razvoj lokalne zajednice, skulptura Župke postavit će se u prirodnoj veličini, kao simbol Župe, slivena u bronci i u pokretu tako da se uklopi na šetnicu među šetače.

Prepoznatljiv simbol i buduće omiljeno mjesto slikavanja mnogih turista i lokalnih ljudi tako će postati lokacija na šetnici u Srebrenom, preko puta crkvice Srca Isusova.