Aktualno IZDVAJAMO Obavijesti

Odgovor iz Općine Župa dubrovačka na prozivke DAD-a o zaštiti Hotela Pelegrin

Društvo arhitekata Dubrovnik na svojoj Facebook stranici objavilo je obavijest da je Općina Župa dubrovačka odbila njihov apel za zaštitu Hotela Pelegrin u Kuparima. Podsjetimo, danas u 14 sati sazvana je sjednica Općinskog vijeća s prijedlogom odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Kupari I.

Uslijedio je odgovor Općine Župa dubrovačka kojeg prenosimo u cijelosti:

– Nažalost radi se o grubom manipuliranju terminima i činjenicama.

Vlada RH je putem tadašnjeg Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (danas Ministarstvo državne imovine) u suradnji s Ministarstvom turizma i Općine Župa dubrovačka pripremila i provela međunarodni javni natječaj za realizaciju Projekta ”Kupari I” u Općini Župa dubrovačka. Među tijelima koja su  sudjelovala u pripremi bilo je i Ministarstvo kulture koje je 18. rujna 2015. godine dostavilo svoje mišljenje koje je ugrađeno u Javni poziv za sudjelovanje u međunarodnom javnom natječaju te u sve dokumente kojima Republika Hrvatska, Općina Župa dubrovačka i tvrtka Avenue ulaganja d.o.o. kao izabrani ponuditelj preuzimaju određeni dio obveza vezano za realizaciju ovog projekta.

Predmetno Mišljenje Ministarstva kulture navodi:uklanjanja svih postojećih objekata osim hotela Grand kojega je potrebno rekonstruirati sukladno uvjetima Ministarstva kulture tj. nadležnog Konzervatorskog odsjeka.”

Kroz postupak izrade UPU-a” Kupari I” provedene su dvije Javne rasprave, svaka u trajanju od mjesec dana te su organizirana dva javna izlaganja na kojima unatoč pozivu nije sudjelovao nitko iz Društva ahitekata Dubrovnik

Za plan su ishođene sve suglasnosti nadležnih tijela pa tako i suglasnost Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, a u plan su ugrađeni svi uvjeti koje je Ministarstvo dostavilo, a to su konzervatorska podloga za obuhvat zone Kupari I, uvjeti zaštite hotela Grand te obveza izrade snimka postojećeg stanja za hotel Pelegrin.

Oba Izvješća o Javnim raspravama objavljena su na oglasnoj ploči općine Župa dubrovačka, web stranicama Općine Župa dubrovačka i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te je svim sudionicima javnih rasprava poslan pisani odgovor na očitovanje koje su dali kroz javnu raspravu.

Unutar navedenih izvješća nalaze se svi dopisi i očitovanja svih tijela te odgovori na iste.

Prema tome zaista ne vidimo potrebu ovakvog manipuliranja uz istovremeno izbjegavanje bilo kakve stručne javne rasprave ili dijaloga.

Nažalost postavlja se i pitanje funkcioniranja DAD-a obzirom da se danas pokazalo da dobar dio članova istog tog društva uopće nije upoznato sa sadržajem ”službenih” očitovanja Društva arhitekata Dubrovnik – stoji u priopćenju koje je poslao  Jure Marić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine.