IZDVAJAMO

Na Karasovićima održana edukacija i vježba carinskih službenika 11 država EU koje imaju vanjsku granicu Europske unije

Republika Hrvatska ima jedu od najdužih kopnenih granica (oko 2.000 km) u Europskoj uniji. S obzirom na prirodnu i geografsku raširenost kopnene granice kao i intenzitet prometa i uobičajene cestovne pravce kojima se odvija međunarodni promet roba, formiraju se granični carinski uredi, od kojih je jedan od najfrekventniji i Granični carinski ured Karasovići na granici sa Crnom Gorom.

Tome u prilog najbolje govore podaci o intenzitetu prometa preko GCU Karasovići u 2019. godini.

Broj putnika – 2.442.034, broj vozila – 684.730, broj autobusa – 38.959, broj kamiona – 38.008, broj obrađenih carinskih deklaracija – 15400 kom, iznos izrečenih kazni – 2.500.495,00 kuna, više od 1 tone zaplijenjene droge od 2013- 2019.
Upravo ovi pokazatelji specifičnosti rute ulaza i izlaza u RH, a time i EU, intenzitet kretanja putnika i roba, ostvarujući prvenstveno strateške ciljeve koje ispunjava Carinska uprava, a to su zaštita financijskih interesa Republike Hrvatske i EU, a ujedno i zaštita i sigurnost vanjske granice Europske unije, odredio je da GCU Karasovići bude odabran za granični ured koji će biti domaćin provedbe edukacije carinskih službenika u realnom vremenu i konkretnim situacijama, a koju provode carinske službe 11 zemalja država članica, a koje imaju kopnenu granicu – unutar projekta CELBET.

Projekt CELBET ( Customs Eastern and South-Eastern Land Border Expert Team) je projekt financiran od strane Europske komisije za istočnu i jugoistočnu kopnenu granicu i inicijativa je 11 država članica EU: Finske, Estonije, Latvije, Litve, Poljske, Mađarske, Slovačke, Hrvatske, Rumunjske, Bugarske i Grčke.

U predmetnoj edukaciji i vježbi sudjelovalo je 22 carinska službenika iz 11 država članica EU, koje sudjeluju u CELBET programu, i ista je primarno imala za cilj vježbu profiliranja i odabira rizičnih vrsta roba i prijevoznih sredstava, analizom dostupne dokumentacije i postojećih baza podataka te odabira potencijalnih vozila, roba i osoba za kontrole.

Razvijanje istih vještina su od izuzetne važnosti, posebice kod frekventnih graničnih prijelaza, jer time se osigurava preciznost graničnih carinskih kontrola usmjerenih upravo na rizične pošiljke i prijevozna sredstava i putnike, a s druge strane olakšava protočnost ispravnih i ne sumnjivih roba, vozila i osoba i nepotrebno njihovo zadržavanje duže od propisanih carinskih procedura pri prelasku državne granice.

Općina Konavle u suradnji sa nadležnim Graničnim carinskim uredom Karasovići sa velikom podrškom pozdravila je ovakvo značajno događanje na području svoje općine.