IZDVAJAMO Obavijesti

Sjednica Općinskog vijeća u ponedjeljak, 20.svibnja

Sljedeća 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka održat će se u ponedjeljak, 20. svibnja 2019. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d  :

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
 2. Ostavka člana Općinskog vijeća
 3. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata zamjenika člana Općinskog vijeća
 4. Svečana prisega zamjenika člana Općinskog vijeća
 5. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za turizam i ugostiteljstvo
 1. Prihvaćanje Zaključka o godišnjem financijskom izvješću za 2018. sa izvršenjem Programa rada u 2018.
 2. Prihvaćanje Zaključka o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem financijskom izvješću za 2018.
 3. Prihvaćanje Zaključka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2019.
 4. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019.
 5. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019. g.
 6. Prihvaćanje Zaključka o kupnji zemljišta potrebnog za rekonstrukciju LC 69050 dionica ”Mandaljena-most Mala rijeka”
 1. Prihvaćanje Zaključka o kupnji zemljišta potrebnog za polaganje cijevi za kanalizaciju Čibača i osiguranje servisnog puta, dionica od ulice Dr. A. Starčevića (mosta na rijeci Taranta) u naselju Čibača – nizvodno, do državne ceste D8 u naselju Kupari
 2. Prihvaćanje Zaključaka o dodjeli javnih priznanja Općine Župa dubrovačka
 3. Prihvaćanje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Župa dubrovačka-materijali za ovu točku se ne dostavljaju nego se uvid u iste može izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu u radno vrijeme do momenta održavanja sjednice Vijeća
 4. Prihvaćanje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Župa dubrovačka
 5. Prihvaćanje Zaključka o prodaji dijela čest. zem. 1431 k.o. Brašina-Tisa d.o.o.
 6. Prihvaćanje Zaključka o prodaji dijela čest. zem. 1431 i 909 obje k.o. Brašina-Mato Marić
 7. Prihvaćanje Zaključka o kupnji dijela čest. zem. 701/1 k.o. Čibača-Marin Mišić
 1. Vijećnička pitanja