IZDVAJAMO Obavijesti Poljoprivreda

Spasimo selo: donesena nova Odluka o držanju domaćih životinja

Na 13.sjednici Općinskog vijeća održanoj jučer, 30.siječnja, donesena je nova Odluka o držanju domaćih životinja na području Općine Župa dubrovačka.Pod domaćim životinjama podrazumijevaju se: kopitari (konji, Magarci, mazge,mule), papkari (goveda, ovce, koze i svinje), perad (kokoši, guske, patke, pure i druge), glodavci (kunići, nutriji i činčile), pčele i druge životinje za potrebe domaćinstva. U Odluku nisu uključeni psi i mačke, divlje životinje te kućni ljubimci.U Odluci i dalje stoji kako je u naseljima Kupari, Srebreno, Mlini, Soline i Plat dozvoljeno držanje kopitara, papkara i kunića na udaljenosti 100 metara od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta, a u ostalim naseljima na udaljenosti od 25 metara, iznimno i na manjim udaljenostima, ukoliko to ne smeta susjedima.Iznimno, dopušteno je držanje domaćih životinja za potrebe vlastitog domaćinstva u već izgrađenim manjim gospodarskim objektima, na udaljenosti manjoj od propisane uz uvjet da su udaljeni 5 m, minimalno 3 m, od susjedne parcele, ako se radi adaptacija već izgrađenoga dijela gospodarskog objekta, te da su udaljeni od stambenih i manjih poslovnih objekata najmanje 12 m, a u dvorištima u kojima se to ne može postići 8 m.Na taj način, uzimajući u obzir specifičnosti načina gradnje sela u ovim krajevima, izašlo se u susret mještanima i vlasnicima poljoprivrednih gospodarstava koji su suočeni s problemima sve veće apartmanizacije i širenja turizma.