IZDVAJAMO Obavijesti

OD 8. OŽUJKA Specijalist za fizikalnu medicinu dr. Pero Kolić započinje s radom u župskoj ambulanti

U petak 8. ožujka u prostorima Zdravstvene stanice Srebreno na 1. katu , sa radom započinje dr. Pero Kolić , specijalist za fizikalnu medicinu koji će obavljati preglede dva puta mjesečno (svaki drugi petak) u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.
Obzirom na sve duže liste čekanja za specijalističke preglede u našem zdravstvu, na inicijativu Općine Župa dubrovačka doktor Pero Kolić, predložio je svoj angažman kao specijalist za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju u našoj Općini. Dr. Kolić ima ukupno 41 godinu radnog staža unutar čega je 15 godina iskustva na ortopediji i traumatologiji, a nakon osnivanja Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju bio je njen voditelj sve do mirovine.
Suradnja se realizirala putem Ugovora između Općine Župa dubrovačka i Doma zdravlja na godišnjoj razini kao i Ugovorom Doma zdravlja i doktora Kolića osobno. Općina Župa dubrovačka snosi sve materijalne troškove, a Dom zdravlja snosi troškove opremanja prostora i režija.
Uz ovakav angažman sa pojedinačnim pacijentima doktor Kolić volonterski će pomagati i sportskim klubovima na području Župe dubrovačke obzirom je i sportski liječnik.
Zajednički dogovorenom suradnjom, na obostrano zadovoljstvo, a najviše na zadovoljstvo svih mještana Općine Župa dubrovačka, omogućuje se dijagnostika i liječenje iz domene fizikalne specijalnosti.