Aktualno IZDVAJAMO

Javna prezentacija Studije o brzoj cesti bit će organizirana i u Župi

Organizacija Javnog predstavljanja Studije u Župi dubrovačkoj je već u planu i očekujemo samo potvrdu točnog datuma kako bi bili sigurni da svi predstavnici Hrvatskih cesta i stručnog izrađivača mogu biti nazočni.

O datumu i mjestu održavanja bit ćete, kao i svi zainteresirani građani Općine Župa dubrovačka, obaviješteni u najkraćem mogućem roku.

Javna prezentacija/zbor građana će svakako biti u tijeku trajanja javnog uvida kako bi svi mogli dati primjedbe/prijedloge u roku – poručio je  Jure Marić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Župa dubrovačka.