IZDVAJAMO Odgoj i obrazovanje

Dječji vrtić “Župa dubrovačka” oglasio upise za pedagošku 2023./2024.godinu

DJEČJI VRTIĆ „ŽUPA DUBROVAČKA“, Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini objavljuje

O G L A Š A V A NJ E   U P I S A   D J E C E  u dječji vrtić za novu pedagošku 2023./2024. godinu u trajanju od 6.6.2023. do 20.6.2023. god.

Zahtjev i dokumentacija se osobno predaje u prostorijama Dječjeg vrtića „Župa dubrovačka“, prema rasporedu:

  • Utorak 6.6.,13.6. i 20.6. od 14:00 do 18:00 sati
  • Srijeda 7.6. i 14.6. od 08:00 do 12:00 sati
  • Četvrtak 15.6. od 14:00 do 18:00 sati
  • Petak 9.6. i 16.6. od 08:00 do 12:00 sati
  • Ponedjeljak 12.6. i 19.6. od 08:00 do 12:00 sati