IZDVAJAMO Obavijesti

Održana javna edukacijska tribina o održivom gospodarenju otpadom

Dana 5. svibnja 2022.. godine, u Velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka, održana je javna edukacijska tribina o održivom gospodarenju otpadom.

Edukacijska tribina realizirana je kao dio izobrazno-informativnih akivnosti u sklopu EU projekta „Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Župu dubrovačku“.

Teme javne edukacijske tribine bile su pravilno odvajanje otpada i korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta te kućno kompostiranje, a stručni edukativni dio tribine održale su Lucija Kusalić, mag. ing. bioprocesnog inženjerstva, Stručnjakinja za zaštitu okoliša u komunalnoj tvrtci Čistoća d.o.o. Dubrovnik te Josipa Gašpar Deranja, Viša savjetnica za zaštitu okoliša u Općini Župa dubrovačka.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Ukupna vrijednost projekta je 170.500,00 kn HRK, a iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 144.925,00 HRK.

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na internet stranici www. strukturnifondovi.hr.