IZDVAJAMO Obavijesti

Otvorena Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka

Javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka održava se od 1. studenoga do 1. prosinca 2021. godine.

Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini, radnim danom od 09:00 do 12:00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine Župa dubrovačka http://zupa-dubrovacka.hr/odsjek-za-zastitu-okolisa-i-prostorno-uredenje/izmjene-i-dopune-prostornog-plana-uredenja-opcine/

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini 5. studenoga 2021. godine u 12:00 sati.

*Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem prijedloga i primjedbi u pisanom obliku na adresu: Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini, od 1. studenoga do zaključno 1. prosinca 2021. godine.

http://zupa-dubrovacka.hr/odsjek-za-zastitu-okolisa-i-prostorno-uredenje/izmjene-i-dopune-prostornog-plana-uredenja-opcine/