IZDVAJAMO Odgoj i obrazovanje

EU SREDSTVIMA OPREMLJENA SENZORNA SOBA U DJEČJEM VRTIĆU „ŽUPA DUBROVAČKA“

U okviru provedbe EU projekta  „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ UP.02.2.2.08.0072, kao novina u provedbi odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Župa dubrovačka“ EU uređena je i opremljena senzorna soba namijenjena radu s djecom s teškoćama u razvoju na području Općine Župa dubrovačka.

Senzorna soba Dječjeg vrtića „Župa dubrovačka“ je obogaćena opremom poput bazena s lopticama,svjetlećeg stupa, interaktivnog panela, terapijske njihaljke, projektora, strunjača i mnogo drugih popratnih materijala kao što su lopte, akrilna ogledala, taktilni diskovi, tuneli, poligon, pješčani satovi, rastezljive narukvice, vibrirajuća podna prostirka, UV lampa i UV veliki set, optička vlakna – sve navedeno ima za cilj poticanje senzomotoričkog razvoja.

Predškolsko razdoblje ima ključnu važnost u razvoju senzomotoričkih vještina djeteta te je stoga u Dječjem vrtiću „Župa dubrovačka“ osiguran prostor senzorne sobe za naše najmanje kojima se u ugodnoj i opuštenoj atmosferi potiče razvoj svih osjetilnih sustava – vestibularnog, propriceptivnog, taktilnog, auditivnog, olfaktovnog, gustativnog i vizualnog sustava.

Uvođenjem senzorne sobe i njezinim opremanjem od cca. 66.000,00 kn bespovratnih sredstava iz EU projekta, Dječji vrtić, kao ustanova koja radi s djecom s teškoćama u razvoju, je dobio novi obogaćeni prostor koji je namijenjen provedbi terapije senzorne integracije, koji potiče aktivno istraživanje, nudi mnoštvo prilika za stjecanje senzornih iskustava i razvoj vještina djeteta.

Središnje mjesto senzorne sobe pripada bazenu s lopticama koji pruža djetetu mnogo različitih podražaja – taktilnih, zvučnih i vizualnih te dijete na taj način može zadovoljiti svoje senzorne potrebe i bolje regulirati svoje ponašanje. Osim bazena s lopticama, važnu ulogu ima i terapijska ljuljačka koja pruža veliki vestibularni i proproioceptivni podražaj djetetu s teškoćama u razvoju.

Postojeći EU projekt za provedbu svih projektnih aktivnosti ima ukupnu vrijednost 12.728.804,26 kuna i u potpunosti je financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020. Imajući u vidu da postojeći EU projekt u provedbi traje zaključno do 31. srpnja 2021. godine, stoga je za nastavak projektnih aktivnosti izvršena pravovremena prijava novog EU projekta ukupne vrijednosti cca. 6 milijuna kuna te je za njega također predviđen stopostotni intenzitet potpore iz Europskog socijalnog fonda.

U okviru postojećeg EU projekta uvedena je usluga poslijepodnevnog, smjenskog, produljenog rada, kao i rada subotom. Osim opremanja senzorne sobe, u potpunosti su didaktičkom i ostalom popratnom opremom opremljenetri (3) skupine u novo-unajmljenim prostorima Dječjeg vrtića.Razvijeno je,i od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja verificirano, šest (6)novih posebnih kraćih programa i alternativni program Montessori, a do završetka EU projekta bit će verificirani još dodatni odgojno-obrazovni programi. Također za sve te programe dobivena je popratna oprema za rad u vrijednosti od cca. 700.000,00 kuna, također financirana bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Kroz provedbu EU projekta u trajanju od 30 mjeseci zaposleno je sveukupno 26 djelatnica u Dječjem vrtiću„Župa dubrovačka“, i to: 22 odgojiteljice, administratorica EU projekta i drugo pomoćno – tehničko osoblje (spremačice i kuharice).Uz angažman novih stručnih djelatnika, cjelokupan stručni kadar pohađa edukacije i izobrazbe u svrhu osnaživanja stručnih kompetencija za koje je prethodno iskazan stručni interes u smislu kontinuiranog stručnog usavršavanja i osposobljavanja.

Sve navedeno, opremanje prostorija Dječjeg vrtića, s jedne strane, i edukacija stručnog kadra koji radi s djecom, s druge strane, imaju zajednički cilj usmjeren ka unaprjeđenju usluga za djecu i dodatnom poboljšanju kvalitete odgojno–obrazovnog rada Dječjeg vrtića, potiču usklađivanje obiteljskog i poslovnog života roditelja djece koji su korisnici Dječjeg vrtića, a samim time svih žitelja Općine Župa dubrovačka.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića „Župa dubrovačka“, u partnerstvu s Općinom Župa dubrovačka.