IZDVAJAMO Obavijesti

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA Obavijest o odvozu krupnog (glomaznog) otpada

Krupni (glomazni) otpad moguće je odložiti u PONEDJELJAK (28. prosinca) i UTORAK (29. prosinca) u spremnike postavljene na sljedećim lokacijama:

1. Donji Brgat (pored odlagališta)
2. Čibača (iza Prime)
3. Čibača (Potočina)
4. Zagruda
5. Soline (odlagalište)
6. Kupari (na odlagalište iza INE)

Krupni (glomazni) otpad može se besplatno odložiti u sljedeća reciklažna dvorišta:

1. Pod Dubom, Vladimira Nazora 2A, Dubrovnik
2. Mokošica, Vinogradarska 2, Mokošica

Građani također mogu i naručiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada
putem telefona 0800 606 707.