IZDVAJAMO Obavijesti

Radovi na sanaciji i rekonstrukciji korita bujičnih potoka kroz auto-kamp Kupari

Proteklih dana na prijedlog Općine Župa dubrovačka započeli su radovi na sanaciji i rekonstrukciji  korita bujičnih  potoka koji prolaze kroz auto-kamp Kupari. Radove izvode Hrvatske vode , a sastoje se od čišćenja korita, uklanjanja nepotrebnih prepreka i instalacija te rekonstrukcije uljevnog dijela potoka od strane benzinske pumpe u Kuparima. Po završetku radova značajno će se  povećati protočnost korita potoka za evakuaciju velikih voda i sprječiti štetno djelovanja na području starog sela Kupari. Ujedno će se otkloniti dugogodišnji problem plavljenja toga dijela naselja do konačne rekonstrukcije rijeke Taranta i svih priključnih kanala.