IZDVAJAMO Obavijesti

Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih Općine Župa dubrovačka

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka upućuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka.

Savjet mladih Općine Župa dubrovačka se osniva kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka. Broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih Općine Župa dubrovačka mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Župa dubrovačka, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka imaju, udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka dostavljaju se na adresu: Općina Župa dubrovačka Općinsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanja, putem pisarnice Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka” najkasnije do 19. studenoga 2020. godine.

OBRAZAC ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA ČLANOVE 20-10

Javni poziv savjet mladih 06-20-25