IZDVAJAMO Obavijesti

Donosimo dnevni red sljedeće sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća Lovorko Klešković saziva 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za srijedu 4. studenoga 2020.godine s početkom u 16:00 sati u velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka, a u slučaju
pogoršane epidemiološke situacije ista će se organizirati elektronskim putem, o čemu će Vijećnici biti pravodobno obaviješteni.

Za sjednicu se predlaže:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća
2. Prihvaćanje Zaključka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu i izmjenama i
dopunama Programa rada za 2020. godinu
3. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa
dubrovačka za 2020. godinu
4. Prihvaćanje Zaključka o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta
mladih Općine Župa dubrovačka
5. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj novčanoj pomoći
6. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Župa
dubrovačka
7. Prihvaćanje Odluke o Godišnjem planu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Župa
dubrovačka za 2021. godinu
8. Prihvaćanje Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
9. Prihvaćanje Ugovora o zamjeni nekretnina sa Sveučilištem u Dubrovniku
10. Prihvaćanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje pristupne
prometnice (Srijemsi i dr.)
11. Prihvaćanje Zaključka o prodaji dijela čest. zem. 982 i 84/1 obje Z.Ul. 46 k.o. Zavrelje-Vito
Marega
12. Prihvaćanje Zaključka o kupnji nekretnine – Butigan i dr.
13. Prihvaćanje Dodatka I ugovora s Goranom Žuvelom
14. Vijećnička pitanja