IZDVAJAMO Obavijesti

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Srebreno I’

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javnu raspravu (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Srebreno I”.

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Srebreno I” trajat će 30 dana, od 12.listopada do 12. studenog 2020. godine.  Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine Župa dubrovačka (www.zupa-dubrovacka.hr).

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 30. listopada 2020. godine s početkom u 12:00 sati
u zgradi Općine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini, od 12.listopada do zaključno 12. studenog 2020. godine. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitljivo napisani te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

2_objava_jr_pp_iidupu_srebreno_I