IZDVAJAMO Obavijesti

23. sjednica Općinskog vijeća u utorak 4. kolovoza

Predsjednik Općinskog vijeća Lovorko Klešković saziva 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za utorak 4. kolovoza 2020. godine s početkom u 13:00 sati u velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka.
Za sjednicu se predlaže:
Dnevni red:
– Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća
– Prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu sa izvršenjem Programa rada u 2020.
– Prihvaćanje Zaključka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2020.
– Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2020.
– Prihvaćanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.
– Prihvaćanje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Srebreno II” (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 10/12)
– Prihvaćanje Odluka o privremenoj novčanoj pomoći
– Prihvaćanje Izmjena Programa javnih potreba u športu Općine Župa dubrovačka za 2020.
– Prihvaćanje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za uključivanje u sustav urbanog područja Dubrovnika
– Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnog prostora i javne površine
– Prihvaćanje Zaključka o kupnji poslovnih udjela društva Mlini d.o.o. za poslovne usluge-Perić
– Poništenje usvojenog Zaključka po zahtjevu obitelji Grbić za reguliranjem građevinskog područja naselja u k.o. Čelopeci i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na čest. zem. 704/1 i dr. k.o. Čelopeci
– Vijećnička pitanja