IZDVAJAMO Obavijesti

Natječaj za zakup javnih površina

Sukladno  Planu i programu korištenja  javnih površina na području Općine Župa dubrovačka koji je usvojen na posljednoj sjednici Općinskog  vijeća , danas je raspisan Natječaj za davanje u zakup javnih površina, kako za gospodarske djelatnosti tako i za korištenje parkirnih mjesta uključujući i parkirni  prostor koji je u nadležnosti Županijske lučke uprave  (lukobran u Mlinima).

Silvio Nardelli: „Za razliku od prijašnjih godina , zbog situacije uzrokovane pandemijom korona virusa, sa zakupom će se započeti  01. srpnja a završit će se 30. rujna, što je dva mjeseca manje u odnosu na prethodne godine.

Početna jedinična cijena zakupa je ostala identična prošlogodišnjoj . U slučaju loših turističkih rezultata ostavljena je mogućnost umanjenja cijena zakupa, što će se provoditi sukladno daljnjem razvoju situacije, a što će zasigurno rezultirati znatno manjim prihodima Općini Župa dubrovačka.

Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja donijet će Rješenja o dodjeli , sa umanjenim iznosima , koji će biti u skladu sa cijenom javnih površina , a sve kako bismo u ovoj iznimno teškoj situaciji pomogli naše gospodarstvenike. „

Detalje javnog natječaja prošitajte na poveznici:

javni natjecaj, javne povrsine 20-5 (1)