IZDVAJAMO Odgoj i obrazovanje

Organizacija rada Dječjeg vrtića Župa dubrovačka uslijed provođenja treće faze mjera (od 11. svibnja 2020. godine)

Zbog pojave pandemije virusa COVID-19 (koronavirus) nalazimo se u nesvakidašnjoj situaciji koja utječe na cjelokupno društvo, pa tako i na rad Dječjeg vrtića Župa dubrovačka. Sukladno Preporukama za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjim vrtićima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske,Dječji vrtić Župa dubrovačkapoduzeo je sljedeće korake kako bi se zaštitilo zdravlje djece i djelatnika:

 • Dana svibnja 2020.Dječji vrtić Župa dubrovačka oglasio je i dao upute o dovođenju djeteta u Vrtić. U prilogu je izdao Izjava_-_COVID19 koju su ispunjavala oba roditelja (kojom se roditeljima omogućuje usluga zbrinjavanja djece predškolske dobi od 11. svibnja 2020. uz poštivanje svih epidemioloških mjera).
 • Utvrđenje broj djece koja imaju potrebu za korištenjem usluga vrtića od 11. svibnja 2020. godine
 • Organiziran je rad u centralnom objektu Dječjeg vrtića Župa dubrovačka od 11. do 24. svibnja 2020. godinete rad djelatnika u dva turnusa.
 • Rad Dječjeg vrtića Župa dubrovačka uključuje cjelodnevni i popodnevni program te smjenski rad i rad subotom.

 

U narednom razdoblju Dječji vrtić Župa dubrovačka planira:

 • Daljnje uključivanje djece te formiranje novih skupina nakon prijave roditelja na već spomenuti način (Izjava –Covid19 koja se može pronaći na web stranici Dječjeg vrtića Župa dubrovačka ili telefonskim kontaktiranjem na 020/487-374) do srijede 20. svibnja 2020. godine do 15 sati
 • Roditelji koji su prijavili korištenje vrtića od 11. svibnja 2020. godine ne trebaju se ponovno prijavljivati, osim u slučaju ako ne namjeravaju više koristiti usluge vrtića.
 • Sukladno epidemiološkoj situaciji rad će biti formiran na ovakav način dok se ne promjene upute i preporuke nadležnih institucija.
 • Ukidanje mjere obustave plaćanja vrtića te formiranje cijene kroz naredni period prema odluci Osnivača.
 • Roditelji koji su prijavili korištenje vrtića od 11. svibnja 2020. godine plaćat će vrtić razmjerno broju dana od same prijave (od 11. svibnja 2020. godine) pa nadalje.
 • Oni roditelji čija djeca ne pohađaju vrtić u ovom trenutku i koji nisu prijavili dolazak djeteta ne plaćaju vrtić sukladno sadašnjim mjerama.
 • Ukoliko dođe do promjene mjera, roditelji će biti na vrijeme obaviješteni. – poručuje ravnateljica Marija Jelić prof.pred.odgoja, mag.paed.

Izjava_-_COVID19