IZDVAJAMO Obavijesti

20. sjednica Općinskog vijeća u četvrtak 13. veljače

Predsjednik Općinskog vijeća Lovorko Klešković saziva 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za četvrtak 13. veljače 2020. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici.

 

Za sjednicu se predlaže

 Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Odluke o Izradi Urbanističkog Plana uređenja ”KUPARI I”
 3. Prihvaćanje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Župa dubrovačka
 4. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora
 5. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Župa dubrovačka
 6. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Župa dubrovačka
 7. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegova zamjenika
 8. Prihvaćanje Ugovora o zakupu i pravu prolaza s društvom Mercator – H d.o.o.
 9. Prihvaćanje Odluke o visini naknade za izdavanje dozvole i izgledu obrasca dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Župa dubrovačka
 10. Prihvaćanje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu
 11. Prihvaćanje Zaključka po zahtjevu TZO Župa dubrovačka
 12. Vijećnička pitanja