IZDVAJAMO Obavijesti

Uređenje nogostupa u Platu u završnoj fazi

Sukladno dosadašnjim najavama u završnoj fazi je izgradnja i uređenje nogostupa na dionici državne ceste D8 u naselju Plat (Jelići). Završetak radova očekuje se sljedeći tjedan.

Radove je uz prethodnu suglasnost Hrvatskih cesta financirala Općina Župa dubrovačka, a osim nogostupa uređena je i odvodnja oborinskih voda te postavljena javna rasvjeta na kompletnoj dionici.

Nakon izrade projektne dokumentacije i provedenog javnog natječaja za izbor najpovoljnijeg izvođača, radove u iznosu od gotovo 700.000,00 kn izvodi tvrtka Tehnogradnja d.o.o.

Završeno je uređenje dionice državne ceste D8 u naselju Kupari (preko puta benzinske crpke) gdje su u suradnji Općine Župa dubrovačka i Hrvatskih cesta izvedeni radovi na uređenju oborinske odvodnje s prometnice, a kroz iste radove je riješen i problem nelegalnog parkiranja vozila te je tako povećana sigurnost prometa na ovoj dionici. U nastavku iste dionice završili su i radovi na uređenju spoja postojećeg nogostupa te postojećeg pothodnika kako bi se dodatno povećala i sigurnost pješaka.

Dovršena je izgradnja i uređenje pješačkih prijelaza na dionici državne ceste D8 na području Općine Župa dubrovačka.

Radovi se izvođeni u suradnji Općine Župa dubrovačka i Hrvatskih cesta, a u prvoj fazi uredili su se pješački prijelaz na raskrižju D8 i D223 na Dupcu, dva semaforizirana pješačka prijelaza sa kompletnom svjetlosnom te vertikalnom i horizontalnom signalizacijom i to na lokacijama Čibača-Mišići i Mlini-Popolica, dva pješačka prijelaza sa svjetlosnom signalizacijom na lokacijama Zavrelje (skretanje za Hotel Astarea) i Plat (skretanje za hotele Plat) dok je  na lokacijama Mlini-Trgovište i Plat-okretište postavljena vertikalna i horizontalna signalizacija bez ocrtavanja pješačkih prijelaza.

Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, izgradnje potrebnih nogostupa i rekonstrukcije autobusnog ugibališta pristupiti će se i uređenju pješačkog prijelaza na lokaciji Soline.

Time se uz postojeća dva pothodnika u Kuparima te semaforizirane prijelaze na lokacijama raskrižje Poslovna zona, Čibača-Mišići, raskrižje Srebreno, Mlini-Popolica znatno  poboljšala razina sigurnosti za sve veći broj stanovnika i posjetitelja Općine Župa dubrovačka.

Prije par dana završena izrada je geodetske snimke terena na državnoj cesti D- 8 na dionici kroz Župu dubrovačku. Trenutno se izvode istražni radovi na samom asfaltu, a sve za potrebe izrade projekta rekonstrukcije kompletne dionice Državne ceste D-8 kroz  Župu dubrovačku.

Također nas veseli da su u prosincu prošle godine Hrvatske ceste u posao uvele i izvođača radova na konačnom dovršetku uređenja raskrižja Srebreno, a odnosi se na izmještanje magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda te uređenja spoja s ulicom Bruna Bušića čime će se dodatno poboljšati funkcionalnostsamog raskrižja Srebreno.