IZDVAJAMO Obavijesti

Koliko će Općina Župa dubrovačka uprihoditi u 2020.godini?

Na prošloj sjednici Općinskog vijeća natpolovičnom većinom usvojen je proračun za 2020.godinu u iznosu od  67.460.000,00 kuna.

Najznačajnija sredstva u ovoj godini Općina planira uprihoditi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 21 milijun kuna. Grad Dubrovnik uplatit će 16.045.880,00 kuna za izgradnju prve etape Groblja Dubac. Kapitalna pomoć Hrvatskih voda za izgradnju kanalizacije iznosi 1.200.000,00 kuna. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uplatit će Dječjem vrtiću Župa dubrovačka 4.470.000,00 kuna u sklopu projekta sufinanciranog iz EU fondova. Prihod od boravišne pristojbe očekuje se u iznosu od 831.000,00 kuna.

Prihod od imovine je 4.534.400,00 kuna, od čega će Općina uprihoditi 2,5 milijuna kuna od naknada za korištenje hidroelektrane.

Prihod od komunalne naknade iznosi 5.600.000,00 kuna, a od komunalnih doprinosa 1.100.000,00 kuna.

Višak prihoda iz 2019.godine prenosi se u sljedeću godinu u iznosu od 4.250.000,00 kuna.

Screenshot: proracun.hr