IZDVAJAMO Obavijesti

KRATKOTRAJNO ONEČIŠĆENJE MORA U MLINIMA Nema curenja ni nepravilnosti u radu crpne stanice

Tijekom devetog ispitivanja kakvoće mora za kupanje prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži  Mlini u Župi dubrovačkoj uzorkovanog 17.09.2019. prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje NN 73/08 čl.23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja.

Obzirom da uzorak mora na Mlini u Župi dubrovačkoj plaži  zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima Uredbe ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavjesti – javljaju iz Zavoda za javno zdravstvo.

‘Vezano za obavijest Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, od 18. rujna 2019. godine da rezultati analize mora za kupanje na plaži Mlini u Općini Župa dubrovačka, uzorkovanog 17. rujna 2019. godine, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli obavještavamo vas da je izvršena kontrola i pregled sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Mlini, a posebno rad crpne stanice Mlini. Nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u radu niti curenja unutar sustava.

U dogovoru sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, a  sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine”, broj 73/08) ispitivanje je provedeno i danas kako bi se utvrdilo stvarno stanje kakvoće mora i potvrdila izvrsna kakvoća kao i na svim dosadašnjim ispitivanjima.”  stoji u obavijesti iz Općine Župa dubrovačka.