IZDVAJAMO

Prijave za korištenje školske sportske dvorane

 

Prijava služi za sagledavanje potreba za korištenjem dvorane, a sa korisnicima koji budu dobili termine sklopit će se ugovor u razdoblju od 01.10.2019.g. do 31.05.2020.g.

Termini su od 14 do 22,30 sati svaki dan, osim subote i nedjelje.

Rok za dostavu prijave 16.09.2019.g. osobno u OŠ Župa dubrovačka, na fax 020 486450 ili e-mail os-zupa@du.t-com

OBRAZAC prijave za korištenje dvorane