IZDVAJAMO Odgoj i obrazovanje

Roditeljski sastanci za novoupisanu djecu

Utorak, 9.7.2019. godine u DV Župa dubrovačka održana su tri roditeljska sastanka za 102 novoupisane djece u 2019./2020. pedagošku godinu. Na samom početku prisutne je pozdravila ravnateljica vrtića Marija Jelić. Upoznala je roditelje s organizacijom rada, a naglasak je stavljen na Projekt pod nazivom „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Općine Župa dubrovačka“, koji je omogućio produljeni rad vrtića, smjenski rad i rad subotom, upotpunjavanje stručnog tima, nabavu opreme i didaktike za nove prostore i senzornu sobu, obogaćivanje didaktike po već postojećim prostorima te ostalim mogućnostima koje pruža vrtić.

Pedagoginja Ana Arkulin je upoznala roditelje s procesom prilagodbe djeteta na dječji vrtić, savjetima im pokušala pomoći i olakšati prve dane boravka njihove djece u našem vrtiću. Pedagoginja Martina Čupić Čeović se ukratko osvrnula na zdravstvene teškoće te zdravstveni odgoj djece.Logopedinja Kristina Spajić se ukratko osvrnula na posao logopeda u vrtiću te pozvala roditelje na otvorenu suradnju, ukoliko se uoči bilo kakav problem.

Na roditeljskim sastancima, osim ravnateljice i stručne službe sudjelovalo je i 12 odgojiteljica jasličkih odgojnih skupina. Nakon roditeljskih sastanaka organizirano je čašćenje za roditelje  nakon čega su odgojiteljice zajedno s roditeljima krenule u odgojne skupine, kako bi se međusobno upoznali i dobili još potrebnih  informacija za sam početak pedagoške godine.