Aktualno Poljoprivreda

Tri područja zaštite kuća od požara raslinja (2/6)

Požari raslinja, zaštita i postupci. Cilj je ovoga svojevrsnog vodiča od šest nastavaka upozoriti na opasnost od požara raslinja u Župi dubrovačkoj i kako tu opasnost svesti na što manju mjeru.

1/6 – Požari raslinja u Župi dubrovačkoj

2/6 – Tri područja zaštite kuća od požara raslinja

3/6 – Osobna priprema za slučaj požara raslinja

4/6 – Što činiti prije pojave požara raslinja

5/6 – Postupci tijekom trajanja požara raslinja

6/6 – Ponašanje ljudi pri požaru raslinja

 

(2/6) Tri područja zaštite kuća od požara raslinja

 

Prije planiranja ili započinjanja preventivnog uklanjanja gorivog materijala oko zgrada preporučuje se, vlasnicima ili korisnicima, da odredu tri koncentrične zone prioriteta oko svake zgrade. Postoje jednostavne aktivnosti obrade raslinja koje se preporučuju za svaku zonu prioriteta, koje neće nagrditi izgled okoliša i narušiti prirodnu ravnotežu, ali će zgradu osigurati od ugroze požarom.

Prvo područje: To je područje neposredno uz određenu zgradu i proteže se prema vani u svim smjerovima na preporučeni minimum, od oko desetak metara na ravnu terenu. To je najkritičnije područje.

Glavni je cilj obrade raslinja u toj zoni stvoriti okoliš koji neće podržati gorenje bilo koje vrste.

U nekim situacijama to može biti jedina zona ili područje koje vlasnici kuća moraju obrađivati. Uz obradu niskog ili visokog raslinja uklanjanje gorivog materijala još uključuje uklanjanje goriva na tlu kao što su oborena debla, suho granje, iglice, lišće, nagomilani otpaci i drugi mrtvi organski materijal. Pojedinačno drvo koji se iz raznih razloga ne smije ukloniti treba prorijediti i orezati da bi se spriječilo prenošenje vatre prema zgradi ili od nje.

Razni drveni i drugi gorivi materijal kao rabljeni namještaj, istrošeni uređaji ili građevni materijal koji se nalazi odložen u neposrednom okolišu zgrade ili u improviziranim šupama predstavlja ozbiljan problem jer značajno povećava požarno opterećenje. Sve to treba ukloniti iz prve zone prioriteta. Idealno bi bilo da oko kuće tamo gdje nije popločano ili betonirano raste trava do visine najviše desetak centimetara koja bi se zalijevanjem redovito održavala zelenom.

Drugo područje: To područje počinje desetak metara od zgrade i proteže se na oko tridesetak metara uokolo nje.

Glavni je cilj obrade goriva u toj zoni stvoriti okoliš koji će podržavati samo gorenje niske žestine i usporiti širenje te omogućiti lako gašenje.

U ovoj zoni je potrebno prorijediti stabla na način da su široko  razmaknuta, da im se krošnje ne dotiču, čime se sprječava prijenos vatre kroz krošnje. Na stablima treba orezati niže grane i prorijediti krošnju čime se smanjuje vjerojatnost da se vatra s tla ne bi prenijela u krošnje. Također prezrela i suha stabla te razno grmlje treba ukloniti. Posebno se to odnosi na crnogorično raslinje koje se zbog svog sastava lakše pali. Za lako i pouzdano urediti ovu zonu prioriteta treba imati odgovarajuće ručne ili mehaničke alate.

Preporučljivo je zamijeniti preostalo raslinje vrstama koje su manje sklone vatri s tim da se podudaraju s ekološkim činiteljima. Hvale vrijedno je akciju čišćenja poduzeti sa susjedima gdje bi se zajednički obradilo šire područje.

Treće područje: To područje počinje oko tridesetak metara od zgrade i proteže se na do stotinjak metara ili dalje uokolo zgrade.

Obrada goriva u tome području može biti potrebna samo u slučaju kada se, zbog velikog neprekidnog šumskog raslinja i strmog terena u drugoj zoni prioriteta nije uspjelo smanjiti visoku razinu opasnosti. U tome slučaju potreba za obradom raslinja slična je onoj u drugoj zoni.

Obrada goriva u tom području traži se samo u specifičnim slučajevima kada postoje razine visoke opasnosti koje karakteriziraju gusta neprekidna šumska vegetacija i strma topografija, a opasnost nije smanjena na željene razine obradom goriva u drugoj zoni prioriteta.

Požar se lakše i brže širi uz kosinu, radi toga je na padinama važno povećati preporučene razdaljine branjenog prostora.

Osiguravajući se od požara poduzimajući navedene prioritete dolazi do preklapanja branjenih zona sa branjenim zonama susjednih objekata. U toj situaciji treba uspostaviti skupnu ili mjesnu zaštitu od požara što je područje u kojem se primjenjuju kombinacije strategije obrade goriva iz sve tri zone prioriteta.

Samim time ako se cjelokupni okoliš uokolo kuće ili kuća drži urednim tako da to bude kao cvjetnjak ili park ono će biti zaštićeno od požara, a ujedno će držati podalje razne životinje kao što su zmije, miševi itd.

Preventivni protupožarni radovi mogu se raditi u svako doba godine, s time što odrezano granje i drugi biljni otpad treba ukloniti na način da se strojno isjecka i uporabiti za malčiranje ili kompostiranje ili da se spali do konca mjeseca svibnja.

 

Miše Miloslavić