Aktualno Poljoprivreda

Tamus communis i asparagus acutifolius, kuke i sparoge

 

Sparoge i kuke
Koštrika/veprina

Pomalo su promakli dani marča u Župi, a time je prispio brč branja kuka i sparoga. U ovo proljetno vrijeme kuke/bljušt (tamus communis) i sparoge/šparoge (asparagus acutifolius) te nešto manje prisutna koštrika/veprina (ruscus aculeatus) veoma su tražene samonikle biljke. Nalazimo ih uglavnom na umidnim mjestima gdje župsko polje prelazi u stranu. U samome polju ih nema, a nema ih ni u višim djelovima župskog brdskog prstena. Uglavnom rastu u ono što bi rekli u drači, izmiješane s drugim biljem, većinom od vjetra zaštićene nekim grmljem ili međom.

Kao samonikle biljke koje rastu na neuređenom tlu teško ih je brati a da se ne izgramfaju ruke, jer one se ne beru u rukavicama. Na komentare kupaca kako bi cijene trebale biti pristupačnije za biljke koje nitko nije ni sadio ni polijevo, berači ih upućuju što sami ne pođu i beru. Tada će viđe kako je provlačiti se kroz trnovitu draču i zakučavati se o suhu kupjenu i handračinu s pomisli da se prilikom branja može i zmija „potegnut za rep“. Inače, cijena balice na placi je između 10 i 15 kuna.

U Župi je sva zemlja „nečija“, tako da se prilikom branja treba imat na pameti da će nezvanog berača možda neko „ispušiti“ s njegove zemlje. Miroljubiviji vlasnik upozoriti će da je upravo na tom dijelu zemlje viđena velika zmija i da se pazi. E, pa sad se ti misli.

Prilikom branja treba paziti da se beru mladi izdanci jer su samo oni jestivi. Drvenasti dio pri tlu se ne bere niti čupa kako bi se očuvalo stanište. Kuhaju se i s maslinovim uljem su prilog svakom jelu, mogu se skupa s jajima i pancetom prigati i biti zasebno jelo, kao što se mogu spravjati na desetke drugih načina.

Ako se kuke, sparoge ili koštrike malo obaru vrelom vodom i stavu u najlon saket mogu se tako neko vrijeme čuvati u dubinskome.

kuke

Piše

 

Miše Miloslavić

travanj, 2018.