Aktualno IZDVAJAMO

Obavijest o odlaganju krupnog otpada na pet lokacija u Župi dubrovačkoj

Krupni (glomazni) otpad moguće je odložiti u PONEDJELJAK (23. listopada), UTORAK (24. listopada) i SRIJEDU (25. listopada) u spremnike postavljene na sljedećim lokacijama:

1. Donji Brgat (pored odlagališta)
2. Čibača (iza Prime)
3. Čibača (Potočina)
4. Zagruda
5. Soline (odlagalište)

Krupni (glomazni) otpad može se besplatno predati u sljedeća reciklažna dvorišta:
1. Pod Dubom, Vladimira Nazora 2A, Dubrovnik
(radno vrijeme: ponedjeljkom, srijedom i petkom 13:00 – 20:00, utorkom i četvrtkom 08:00 –
15:00 te subotom 07:00 – 12:00)
2. Mokošica, Vinogradarska 2, Mokošica
(radno vrijeme: ponedjeljkom, srijedom i petkom 07:00 – 14:00, utorkom i četvrtkom 12:00 –
19:00 te subotom 07:00 – 12:00)

Građani također mogu i naručiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada putem telefona 0800 606 707