Aktualno IZDVAJAMO

IDEJNI PROJEKT DOGRADNJE I UREĐENJA LUKE SREBRENO Kapacitet buduće lučice sveukupno 146 vezova

U prostorijama  Općine Župa dubrovačka jutros je održan sastanak načelnika Silvia Nardellia , sa ravnateljem lučke uprave Antunom Banovcom, pomoćnikom ravnatelja Nikolom Butiganom, i sa  glavnim projektantom iz tvrtke Obala d.o.o. Goranom Vegom.

U dogovoru sa Općinom Župa dubrovačka, a zbog zagušenosti sa komunalnim vezovima već dugi niz godina,  Lučka Uprava DNŽ  zatražila je  izradu projektne dokumentacije , idejni projekt dogradnje i uređenja Luke Srebreno . Riječ je o dogradnji postojeće luke kojom će se dograditi lukobran od 50 metara kako bi dodatno zaštitio akvatorij luke na način da se omogući siguran vez u cjelogodišnjem razdoblju . Izradila ga je spomenuta tvrtka koja je specijalizirana isključivo i samo za pomorske gradnje .

Uz postavljanje valobranskih pontona,  osigurat će se komunalni kapaciteti na zaštićenom unutrašnjem dijelu za domicilno stanovništvo tijekom cijele godine , a sa vanjske strane valobranskog pontona  planiran je  nautički prilaz isključivo u ljetnom periodu. Projektom je predviđeno nekoliko vezova uz postojeću operativnu obalu: za ronilački klub u samom korijenu pontona, za iskrcaj ribe na dvije pozicije i linijski promet na području dogradnje postojećeg lukobrana.

Banovac je istaknuo kako se pokušao iznaći način kako s projektom zadovoljiti potrebe domaćeg stanovništva , jer ovo je prvenstveno komunalna lučica. Naravno , razvojem turizma i sa hotelima najviše kategorije javit će se interes za izletničke brodove , kao i za komercijalne svrhe.

Prije same izrade idejnog projekta izrađena je  geomehanika , batimetrija dubine, kao i maritimna studija . Današnji lukobran kakav je na terenu kojeg je radila još Austrougarska je na tvrdom tlu , a sve odmah nakon samog lukobrana je pjeskovito tlo koje zahtijeva velika ulaganja u smislu stabilizacije i stvaranja uvjeta za mogućnosti gradnje lukobrana.

Kapacitet buduće lučice je sveukupno 146 vezova , od čega 128 komunalnih vezova , i na otvorenom vanjskom dijelu koje će biti u funkciji isključivo u ljetnim mjesecima 18 nautičkih vezova.

Do ove godine postojala je mogućnost financiranja lučkih projekata iz tzv. Kohezijskog fonda samo za otočne luke gdje postoji nacionalna linija u cilju povezivanja. Novim programom iz tzv Fonda za oporavak i otpornost , od sljedeće godine to neće biti uvjet te se otvara mogućnost da se i luka Srebreno kandidira za dobivanje sredstava za ovakav tip komunalnih lučica .

Silvio Nardeli je najavio kako će se kroz sljedećih par dana projekt postaviti na službene stranice Općine kako bi se zainteresirana župska javnost mogla upoznati sa istim.