Aktualno IZDVAJAMO Obavijesti

Rekonstrukcija dijela ceste u Mandaljeni do mosta na rijeci Taranta

Radovi na rekonstrukciji dijela ceste od Poslovne zone prema Mandaljeni na dionici od Spomen obilježja u Mandaljeni do mosta na rijeci Mala Taranta su privedeni samom kraju. Asfaltirana je kolnička površina i promet se odvija nesmetano. Zahvaljujemo se stanovništvu na dosadšnjem strpljenju prigodom otežanog prometa za vrijeme odvijanja radova. Odmah početkom slijedeće godine nastavit će se sa radovima ocrtavanja ceste, postavljanja signalizacije te ograde na nogostupu sa južne strane ceste i konačnog uređenja okoliša – poručuju iz Općine Župa dubrovačka.

Za napomenuti je kako se suradnja Općine Župa dubrovačka i Županijske uprave za ceste planira nastaviti i dalje na način da se u narednoj godini nastave radovi na proširenju klonika, izgradnji dvaju nogostupa i javne rasvjete te rješavanja oborinske odvodnje nadalje do velikog mosta na rijeci Taranti. Općina Župa dubrovačka predhodno preuzima obvezu otkupa potrebnog zemljišta i rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima svih parcela uzduž planirane dionice.