Aktualno IZDVAJAMO Obavijesti

JAVNI POZIV Potpora obiteljima za kupnju školskog pribora i opreme za školarce

Općina Župa dubrovačka objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu obiteljima za kupnju školskog pribora i opreme za školarce koja su redovito upisana u školsku godinu 2019./2020.

Općina će isplatiti potporu za svako dijete koje se redovno školuje obiteljima s područja Općine Župa dubrovačka čiji iznos ukupnih mjesečnih primanja ne prelazi 2.000,00 kuna po članu obitelji.

(Pod obiteljima podrazumijevaju se isključivo roditelji i njihova djeca.)

Potpore obiteljima iznose:

 • 300,00 kuna po djetetu za osnovno obrazovanje od 1. do 4. razreda
 • 400,00 kuna po djetetu za osnovno obrazovanje od 5. do 8. razreda
 • 1.100,00 kuna po djetetu za srednjoškolsko obrazovanje

Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se Odsjeku za društvene djelatnosti i kulturu Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, od 02. do 16. rujna 2019.g.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • preslike osobnih iskaznica oba roditelja,
 • potvrdu djeteta/djece o redovnom upisu u školsku 2019./2020. godinu,
 • potvrde o primanjima roditelja za tri mjeseca koja prethode mjesecu podnošenja zahtjeva (kod razvedenih roditelja potvrdu o primanjima roditelja kojem je dijete povjereno pravomoćnom sudskom odlukom za tri mjeseca koja prethode mjesecu podnošenja zahtjeva i pravomoćnu sudsku odluku o razvodu braka kojom je utvrđena visina alimentacije)
 • rodni list djeteta predškolske dobi ( u svrhu dokazivanja broja članova obitelji )
 • potvrda o statusu redovnog studenta ( u svrhu dokazivanja broja članova obitelji )
 • presliku broja tekućeg računa

 

Također, Općina Župa dubrovačka isplatit će potporu za svako dijete koje se redovno školuje jednoroditeljskim obiteljima i djeci bez oba roditelja, bez obzira na visinu ukupnih mjesečnih primanja.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • presliku osobne iskaznice jednog roditelja,
 • smrtni list roditelja
 • rodni list djeteta
 • potvrdu djeteta o redovnom upisu u školsku 2019./2020. godinu,
 • presliku broja tekućeg računa.

 

Zahtjeve možete preuzeti ovdje:

zahtjev-br.-1-pomoć-za-knjige-2019-2020

zahtjev br.2- pomoc za knjige- JEDNORODITELJSKE OBITELJI 2019.

 

Javni poziv – pomoć za knjige 2019.