Aktualno IZDVAJAMO

More na župskim plažama izvrsne kakvoće, u Mlinima dobre

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je treće redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 17. do 26. lipnja 2019. godine. More na 117 plaža odgovaralo je uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). Tijekom trećeg ispitivanja, 26.06.2019. utvrđeno je kratkotrajno onečišćenje mora na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj. Uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 27. i 28.06.2019. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja. Uzorkovanje mora će se ponoviti u roku od sedam dana od onečišćenja radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja.

Na ostalih 117 plaža, more na 111 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. More na plaži Hotela Libertas Rixos, VK Cavtat, Mlini u Župi dubrovačkoj i Uvala Luka u Trpnju more je bilo dobre kakvoće, dok je more na plažama Šulić i Danče more ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom.

Foto: screenshot izor.hr