Aktualno IZDVAJAMO Obavijesti

10.sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka

U četvrtak 29.studenog 2018.godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici Općine Župa dubrovačka u Srebrenom održat će se 10.sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d  :

1.Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća

2. Prihvaćanje Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade na području Općine Župa dubrovačka

3. Prihvaćanje Odluke o Strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 2018. do 2025. godine

4. Prihvaćanje Odluke o Godišnjem planu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu

5. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka

6. Prihvaćanje Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora

7. Prihvaćanje Odluke o načinu i vremenu u kojem nije dopušteno obavljati građevinske radove na području Općine Župa dubrovačka

8. Prihvaćanje Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Župa dubrovačka za razdoblje 2018.-2020. godinu

9 .Prihvaćanje Zajedničkog programa Općine  i TZO Župa dubrovačka za 2019. godinu

10. Vijećnička pitanja

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Lovorko Klešković, v.r.