Aktualno IZDVAJAMO Odgoj i obrazovanje

U Dječjem vrtiću Župa dubrovačka kontinuirano se radi na stručnom usavršavanju djelatnika

 

U četvrtak,  22. studenog, pedagoginja Dječeg vrtića Župa dubrovačka, Ana Arkulin, održala je radionicu za sve odgojiteljice i stručne suradnice pod nazivom „Pedagoška dokumentacija u funkciji planiranja“.

Naglasila je kako je Vrtić mjesto cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece i zato smo dužni stvoriti odgovarajuće organizacijske uvjete.

Također, ukazala je kako planiranje aktivnosti mora biti fleksibilno i usmjereno na dijete kao cjelovito biće, na njegovu dobrobit i načine na koje se ona može ostvariti. To podrazumijeva sustavno praćenje, promatranje i razumijevanje svakog djeteta, kao i dokumentiranje njihovih aktivnosti.

U ugodnoj atmosferi i interakiji završila je još jedna edukacija u Dječjem vrtiću Župa dubrovačka.