Aktualno Poljoprivreda

Zapuštena okućnica ili voćke

 

 

Kako se čini prolazi vrijeme najveće studeni. Za one koji žele saditi voćke u Župi krajnje je vrijeme da to učinu. Naime, s presađivanjem voćaka najbolje je započeti dok je vegetacija u zimskom mirovanju pa do početka ranog proljeća. Župa se nalazi u za voćke pogodnom klimatskom području, a evo s toplijim danima biljke se počinju buditi. U Župi nema površina za neke velike plantaže voćaka, ali ima dovoljno slobodnih prostora na kojima se mogu posaditi voćke koje će vlasnicima donijeti dovoljno ukusnih plodova netretiranih kemikalijama. Možda se može nešto plodova i prodati, ali svakako se može oplemeniti prostor i učiniti ga boljim za život.

Za sadnju nekih od voćaka potrebno je poduzeti određene predradnje. Npr. za posaditi maslinu potrebno je već u jesen pripremiti teren. Kako se u Župi obično ne radi o velikom broju sadnica sadnja se obavlja „u zadnji čas“. To su sadnice u prosjeku stare dvije godine uzgojene u kontejnerima. Da bi se sadnica uspiješno primila treba je zasaditi u rupu veličine otprilike 80 cm duboku i promjera 1 metar gdje će se dodati stajsko gnojivo ili neko gnojivo NPK formulacije. Prilikom sadnje treba voditi računa o razmaku i smještaju te o tome kako bi voćka trebala izgledati kada postigne svoju zrelu veličinu. Da bi pravilno uzrasla potrebno je mladu stabljiku vezati uz kolac.

Kad je u pitanju kriješva/trešnja i njezini plodovi, treba znati da ona ne „voli“ jake vjetrove, a njih zbog brdskih obronaka i razlike u zagrijanosti kopna i mora u Župi ima često. Stoga treba voditi računa o pozicijama sadnje te voćke. Kako ona treba oprašivač, potrebo je skupa posaditi najmanje dva stabla koja cvjetaju u isto vrijeme i razmaknuta do 5 metara jedno od drugoga.

U Župi se uzgaja priličan broj raznih agruma, ponajviše oko okućnica. Oni posebno zahtijevaju osunčana mjesta zaklonjena od vjetra. U butigama je jasno naznačeno da kora od uvoznih lemuna/limuna nije za uporabu, pa je od velike koristi posaditi gotovo pa ljekoviti lemun neđe oko kuće. U Župi je čest slučaj da se između svih agruma, osim u zemlju, lemuni sade i u broke ili bačve. Time se postiže mogućnost da se tijekom zime lemun skoloni negdje u zavjetrinu, u verandu ili balkon kao ukras, ali da se i dalje ima obilje plodova. Lemun u broki je lako prenijeti u zaštićeni prostor gdje može biti i ures i korisna voćka. Optimalna veličina posuda za uzgoj lemuna je od oko 50 cm. dubine. Sadnica se ne smije zakopati dublje nego je bila u kontejneru jer se u suprotnome spriječava razvoj.

U Župi je šteta ne iskoristiti mogućnost sadnje neke od voćaka i uz minimalnu skrb imati ukusne i hranjive plodove.

 

Miše Miloslavić

ožujak 2018