Aktualno Obavijesti

IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA „GROBLJE“

1. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Groblje“ održat će
se u razdoblju od 08. prosinca 2017. do 15. prosinca 2017. , organiziranjem javnog uvida i
javnog izlaganja.
1. Javni uvid u prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Groblje“ bit će svakog
radnog dana od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka na adresi
Vukovarska 48, 20207 Mlini. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga
II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Groblje“, te sažetak za javnost.
2. Javno izlaganje održat će se u 12. prosinca 2017. u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Općine Župa
dubrovačka (III kat) na adresi Vukovarska 48, 20207 Mlini.
3. Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne
samouprave, građani i udruge i vlasnici nekretnina (sudionici u javnoj raspravi) daju očitovanja,
mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Groblje“na slijedeći način:
– Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i
područne samouprave dostavljaju pisano očitovanje na prijedlog II. Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja „Groblje“ do 15. prosinca 2017. Ukoliko se do ovog roka ne
dostave pisana očitovanja smatrat će se da nemaju primjedbi.
– Građani i udruge i vlasnici nekretnina imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog II.
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Groblje“, imaju pravo postavljati pitanja u
tijeku javnog izlaganja o predloženim riješenjima, mogu dati prijedloge i primjedbe u
zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, mogu dati prijedloge i primjedbe u roku trajanja
javne rasprave. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani s
imenom i prezimenom, adresom pošiljatelja, dokazom pravnog interesa (ukoliko narav
primjedbe zahtjeva) neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Pisana
očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe dostavljaju na adresu Općina Župa
dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini s naznakom „Javna rasprava za II. Izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja „Groblje“ najkasnije do 15. prosinca 2017.

e