Aktualno

Postranje-nestanak struje?

Razlog sinoćnjeg prekida opskrbe električnom energijom dijela Župe Dubrovačke je ispad 10 kV dalekovoda Milini 2 koji se dogodio u 21:43 h uslijed prorade relejne  zaštite, a  zbog kvara u TS 10/0,4 kV Mlini selo. Od 22:28 h do 22:33 h je isključen 10 kV dalekovod Mlini 2 kako bi se zamijenili VN  osigurači u TS 10/0,4 kV Mlini selo.